Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;