Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;