Εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;