Διαδικασία Συνέντευξης


Υποψήφιοι σπουδαστές του ΔΠΜΣ,

Ανακοινώνεται ότι από τις 24/07/2017 έως και τις 28/07/2017 θα διεξαχθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων. Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση άμεσα.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;