Μετεξέλιξη του ΤΕΙ Αθήνας σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Όπως είναι γνωστό, δόθηκε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Στις διατάξεις του, αναφέρεται ότι τα υφιστάμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΤΕΙ Αθήνας (καθώς και του ΤΕΙ Πειραιά), συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους για τους εγγεγραμμένους φοιτητές τους χωρίς καμία αλλαγή με τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπήρχαν κατά την εισαγωγή τους.

Το Δ.Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση, παρέχει όπως προβλέπεται και από το ΦΕΚ ίδρυσής του, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από το ΤΕΙ Αθήνας, ανεξάρτητα από το αν κατά το χρόνο λήψης του ΜΔΕ το ΤΕΙ Αθήνας έχει μετεξελιχθεί σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;