Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Σχολικές Μονάδες

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;