Ωρολόγιο Πρόγραμμα Παρασκευής 2 Μαρτίου & Σαββάτου 3 Μαρτίου – 2ος κύκλος σπουδών Α’ εξάμηνο


Αίθουσα Διδασκαλίας: Αμφιθέατρο Φυσικής

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 | Ώρες 17:00 – 21:00
Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 | Ώρες 10:00 – 14:00
Νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς

 

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;