Ωρολόγιο Πρόγραμμα Παρασκευής 2 Μαρτίου & Σαββάτου 3 Μαρτίου – 1ος κύκλος Β’ εξάμηνο


Αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο ΣΑΕΤ

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 | Ώρες 17:00 – 21:00
Μάθημα Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 | Ώρες 09:00 – 13:00
Μάθημα Εφαρμογές Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 | Ώρες 13:00 – 15:00
Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;