Επανίδρυση ΔΠΜΣ – Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» επανιδρύεται με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» με βάση το νόμο με αριθμό 4485/2017. Στην επανίδρυση του ΔΠΜΣ, σημαντικό ρόλο παίζει και η συμμετοχή του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ που πρόκειται να συμβάλει ουσιαστικά στο πρόγραμμα των μαθημάτων.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για φοιτητές που θα ξεκινήσουν στο Εαρινό Εξάμηνο (Φεβρουάριος ) του Ακαδ. Έτους 2018 – 2019, αναμένεται να αναρτηθεί αρχές Δεκεμβρίου 2018.

Μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ενημέρωσης που βρίσκεται εδώ (Newsletter) ώστε να λάβετε έγκαιρα εμαιλ για την νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή και άλλων ενημερώσεων σχετικά με το ΔΠΜΣ.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;