Ηλεκτρονική αίτηση

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε μόνο κεφαλαία γράμματα για την συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων (εκτός από το πεδίο email).

Το μέγιστο επιτρεπτό όριο αρχείων είναι 5MB σε μορφές τύπου: doc,docx,pdf,jpg,jpeg,png

* Απαιτούμενο πεδίο

Επιτρεπτοί τύποι αρχείων doc,docx,pdf,jpg,jpeg,png
Μέγιστο μέγεθος αρχείου 5mb
Επιπλέον δικαιολογητικά (που αναγράφονται στο βιογραφικό σας), εκτός του CV και του βασικού πτυχίου σπουδών παρακαλείστε να τα προσκομίσετε στη συνέντευξη
Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;