Ηλεκτρονική αίτηση

Οι περίοδος των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει παρέλθει.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;