Κατεύθυνση: Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Κωδικός Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη του Παιδιού και του Εφήβου 8
ΜΕΚ.3.2.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση 6
ΜΕΚ.3.2.3 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Β/θμιας 6
ΜΕΚ.3.2.4 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Β/θμιας 6
ΜΕΚ.3.2.5 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Α/θμιας 6
ΜΕΚ.3.2.6 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Α/θμιας 6
ΜΥΚ.3.2.7 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι- Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Σχολικές Μονάδες 10
  Σύνολο ECTS 30

 

Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής της κατεύθυνσης Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης υποχρεούται να επιλέξει δύο εκ των πέντε προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης: ΜΕΚ.3.2.1, ΜΕΚ.3.2.2, ΜΕΚ.3.2.3, ΜΕΚ.3.2.4, ΜΕΚ.3.2.5.

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;