ΜΕΚ3.2.2 – Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;