ΜΥΚ3.2.7 – Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Παρακολούθηση Δειγματικών Διδασκαλιών σε Σχολικές Μονάδες

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;