ΜΥ2.5 – Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας ( Project )σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;