Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών
Υποβολή αιτήσεων έως και Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020
περισσότερες πληροφορίες

Class of 2017

Αφιέρωμα στους αποφοίτους του Α' κύκλου σπουδών - Class of 2017

Δημοσιεύτηκε από Παιδαγωγική Μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων στις Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας

Πιστοποίηση Επάρκειας Η/Υ αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ