Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών
Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 έως και Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020
περισσότερες πληροφορίες

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

Πιστοποίηση Επάρκειας Η/Υ αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ

Ηλεκτρονική Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας