Ως Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στο ΔΠΜΣ και τους ηλεκτρονικούς χώρους του.

Το εν λόγω ΔΠΜΣ προέκυψε μετά από γόνιμη συνεργασία των Τμημάτων «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» της Σχολής Επιστημών Υγείας και της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών αντίστοιχα, του Ιδρύματος. Χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και αντιμετωπίζοντας την Παιδαγωγική ολιστικά, αξιοποιώντας παράλληλα τόσο τις Νέες Τεχνολογίες όσο και προσεγγίσεις από το πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών (καλύπτοντας ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.ά.), καθίσταται πρωτοποριακό στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής. Ήρθε να καλύψει την ανάγκη μιας μεγάλης μερίδας των αποφοίτων, όχι μόνο των Τμημάτων μας αλλά και ολόκληρου του Ιδρύματός μας που θέλουν να ασχοληθούν στον επαγγελματικό τους βίο με την εκπαίδευση, ανεξάρτητα του προσανατολισμού και των γνώσεων, δεξιοτήτων και ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει από τον πρώτο κύκλο Σπουδών τους στο Ίδρυμα κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους Σπουδών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΝΤΠ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2022
Αιτήσεις έως 2/10/2022

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ

 • Εξασφαλίζει στους/στις αποφοίτους του πιστοποιημένη Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 4319/τ.Β’/12-08-2022).
 • Εξασφαλίζει στους/στις αποφοίτους της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης  διαπιστωμένη συνάφεια  στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΦΕΚ 308/τ. Β’/25-01-2023).
 • Μέσω της Ειδίκευσης Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης προσφέρει ολιστική προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και στην εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων και ομάδων πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία.
 • Με την επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων πληροφορικής, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Σπουδών, παρέχει βεβαίωση για την επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.
 • Παρέχεται η δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω τηλεκπαίδευσης σύγχρονα με την δια ζώσης εκπαίδευση.
 • Εξασφαλίζει τον ανώτατο αριθμό μορίων (20) στο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών.
 • Αποδίδει τον ανώτατο αριθμό μορίων (4) στη μοριοδότηση υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης.
 • Έχει άριστη αξιολόγηση από τους εν ενεργεία φοιτητές/φοιτήτριές του.
 • Έχει υψηλή ζήτηση από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας του.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

(Α) Επαγγελματίες της αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας, δημόσιας και ιδιωτικής.

(B) Επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής.

 • Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

(Γ) Οποιονδήποτε/οποιαδήποτε πτυχιούχο, απασχολούμενο ή μη, που επιθυμεί να ασχοληθεί με την Ειδική Αγωγή και την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων και ομάδων πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία.

(Δ) Άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και αγωγής και φροντίδας της προσχολικής ηλικίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οκτώβριος 2024

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

4 εξάμηνα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνική

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

120 πιστωτικές μονάδες

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΩΣ 15-02-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ώρες διδασκαλίας

Τα θεωρητικά μαθήματα και τα εργαστήρια διδάσκονται Παρασκευή & Σάββατο.

ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

UNIWA Webmail

UNIWA eClass

Ακαδ. Ταυτότητα

UNIWA IBM SPSS

UNIWA FileSender

Εγχειρίδια Υπηρ. NOC