Ως Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στο ΔΠΜΣ και τους ηλεκτρονικούς χώρους του.

Πιστοποίηση Επάρκειας Η/Υ αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ

Ηλεκτρονική Αίτηση

Υποδοχή Φοιτητών 2017