Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.1.2

Semester:

Α' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/DML107/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Μουντρίδου Μαρία

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να η προσέγγιση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ως μέσο υποστήριξης της μαθησιακής διδασκαλίας.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν αποκτήσει βασικές και επαρκείς γνώσεις σχετικά με:

  1. Τη βασική ορολογία της Σύγχρονης Διδακτικής
  2. Ορισμένες από τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ
  3. Την εκμάθηση βασικών τεχνικών και μεθόδων για την αποτελεσματική χρήση του Διαδικτύου ως πηγής πληροφοριών
  4. Δυνατότητα αναζήτησηςπληροφοριών μέσααπό μηχανές αναζήτησης και εργαλεία μετα-αναζήτησης
  5. Την διδακτική αξιοποίηση ιστοσελίδων και ιστοχώρωνκαθώς και την κατασκευή ιστοσελίδων με onlineεργαλεία
  6. Την δημιουργία κριτηρίων για την αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχονται από το Διαδίκτυο
  7. Την εκμάθηση τεχνικών και μεθόδων για τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων και του λογισμικού παρουσιάσεων στη διδασκαλία
  8. Τεχνολογίες αιχμής και τις εφαρμογές αυτών στην εκπαίδευση (virtualreality, augmentedreality , ολογραφική προβολή, cloudcomputing, επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής, διαδίκτυο των πραγμάτων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, crowdsourcing, δημιουργία προφίλ, εξατομικευμένη ανάκτηση πληροφορίας κλπ).
  9. Ευφυή Διδακτικά Συστήματα
  10. Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης