Νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.1.4

Semester:

Α' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/DML110/

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών των νευροεπιστημών, με απώτερο στόχο την κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας και την οργάνωση του εγκεφάλου, από το νευρικό κύτταρο μέχρι το ολοκληρωμένο νευρικό σύστημα, ώστε να γεφυρωθούν οι οργανικές βάσεις της συμπεριφοράς με τις πιθανές εφαρμογές τους.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ναέχουν κατανοήσει:

  1. Πως προσεγγίζει και ερμηνεύει η Νευροβιολογική Ψυχολογία την ανθρώπινη συμπεριφορά
  2. Τι περιλαμβάνει η μελέτη του ελέγχου της συμπεριφοράς με βάση το Νευρικό Σύστημα
  3. Ποιες είναι οι βασικές μονάδες του Νευρικού συστήματος και πως λειτουργούν
  4. Πως διενεργείται η μετάδοση μηνυμάτων μέσα στο Νευρικό Σύστημα
  5. Ποια είναι τα οργανωμένα νευρωνικά κυκλώματα
  6. Ποιες είναι και τι λειτουργίες εμπεριέχουν οι δύο βασικές υποδιαιρέσεις του Νευρικού Συστήματος: το Περιφερικό και το Κεντρικό Νευρικό
  7. Ποια η συμμετοχή του ενδοκρινούς συστήματος και του ανοσοποιητικού συστήματος στη δραστηριότητα του Νευρικού Συστήματος
  8. Πως επηρεάζεται η συμπεριφορά από την πλαστικότητα των νευρωνικών κυκλωμάτων