Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.2.4

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

10

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDT118/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Κριεμπάρδης Αναστάσιος

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι οι φοιτητές να παρακολουθήσουν δέκα (10) δίωρες διδασκαλίες σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να αποτυπώσουν διάφορους παράγοντες της διδασκαλίας οι οποίοι επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη μάθηση. (Βοηθητικά εργαλεία: πρωτόκολλο και κλείδα παρατήρησης.) Ειδική έμφαση θα δίνεται στο κατά πόσον αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εφοδιαστούν με προσόντα και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν μια εκπαιδευτική πραγματικότητα που μεταβάλλεται και εξελίσσεται λόγω της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών.

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα:

    1. Έχουν ασκηθεί στη συστηματική παρατήρηση.
    2. Έχουν αναπτύξει ικανότητες αποτύπωσης της διδασκαλίας.
    3. Είναι σε θέση να εντοπίζουν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά / αρνητικά τη μάθηση.
    4. Έχουν γνωρίσει καινοτόμες προσεγγίσεις στα διάφορα μαθήματα που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί.
    5. Έχουν γνωρίσει τρόπους διαχείρισης της σχολικής τάξης και του μαθητικού δυναμικού.