Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και Συμβουλευτική

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.2.1

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDTB115/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Κουνενού Καλλιόπη

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού σχολικής ηλικίας. Ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και των συνομηλίκων. Ψυχοδυναμικές αλληλεπιδράσεις.

Προβλήματα και διαταραχές παιδικής ηλικίας.

Συμβουλευτική και δεξιότητες επικοινωνίας. Συμβουλευτική οικογένειας. Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον.