Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥ.1.1

Semester:

Α' Εξάμηνο

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/DML108/

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Σκοπός του συγκεκριμένου µαθήµατος είναι να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις που υιοθετούνται στην παιδαγωγική και την διαφοροποιούν από την παλαιότερη και νεότερη παιδαγωγική αφού πρώτα αποσαφηνιστούν βασικοί παιδαγωγικοί όροι.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να διακρίνουν τους βασικούς παιδαγωγικούς όρους
2. Να γνωρίζουν τη δομή και τους παράγοντες της προσωπικότητας.
3. Να διακρίνουν και να εφαρμόζουν τις θεωρίες μάθησης και τις ψυχοπαιδαγωγικές μαθησιακές αρχές.
4. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τη στρατηγική κινήτρων για τη διευκόλυνση της μάθησης.
5. Να γνωρίζουν τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισης της μαθητικής αταξίας και παραβατικότητας.
6. Να γνωρίζουν τις διαστάσεις και τις εφαρμογές της Παιδαγωγικής.
7. Να γνωρίζουν τη σχέση των εκπαιδευτικών λογισμικών με την Παιδαγωγική.