Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΕΚ.3.3.3.1

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MSCEDT114/

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Ιωάννης Φαμέλης

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων για τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδακτικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά, στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων έρευνας σχετικά με τη διδακτική των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών και στον προβληματισμό των φοιτητών για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών επιστημών.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να:

  1. Γνωρίζουν πώς η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.
  2. Κατανοούν καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία και θα γνωρίζουν ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών λογισμικών για τη διδασκαλία των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
  3. Χρησιμοποιούν πληροφοριακά γνωστικά εργαλεία για διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών στο γυμνάσιο/λύκειο.
  4. Αναπτύσσουν μηχανισμούς ενσωμάτωσης και αξιοποίησης διάφορων πληροφορικών εργαλείων στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά.
  5. Να αναπτύξουν προσωπικές φιλοσοφίες για τη μάθηση και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών.
  6. Να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σκέψης και επιστημονικής μεθόδου.