Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδα- γωγική Πράξη

Κωδικός Μαθήματος:

ΜΥΚ.3.1.2

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Ώρες:

Υ

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Μουσένα Ελένη