Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΜΥ.1.1 Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη 6  
ΜΥ.1.3 Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας 8  
ΜΥ.1.2 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία 8  
ΜΥ.1.4 Νευροβιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς 8