Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΜΥ.2.1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 8 Δρ. Ευσταθία Παπαγεωργίου, Δρ. Θεόδωρος Καπάδοχος, Δρ. Παναγιώτα Λάλου, Δρ. Ιωάννης Σταματίου
ΜΥ.2.2 Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη 8 Δρ. Κλήμης Νταλιάνης, Δρ. Μαρία Μουντρίδου, Δρ. Ιωάννης Κουμπούρος
ΜΥ.2.3 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 8 Δρ. Ερμιόνη Δελή, Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη, Δρ. Ελένη Παπούλη, Δρ. Δέσποινα Ακριώτου, Δρ. Βασίλης Πανόπουλος, Αγγελική Θεοδόση, Δρ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Αθηνά-Άννα Χριστοπούλου
ΜΥ.2.4.1 Γενετική μαθησιακών δυσκολιών 6 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Ευστάθιος Μιχαλόπουλος, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ουρανία Κωνσταντή
ΜΥ.2.4.2 Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης 6 Δρ. Σοφία Ασωνίτου, Δρ. Ιωσήφ Φραγκούλης, Δρ. Ευάγγελος Ανάγνου
ΜΥ.2.4.3 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 6 Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη