Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Προσχολικής Αγωγής
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις Υποχρεωτικό Μάθημα 3 8 Σιδηροπούλου Τρυφαίνη
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη Υποχρεωτικό Μάθημα 3 6 Μουσένα Ελένη
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου Υποχρεωτικό Μάθημα 3 6 Μουσένα Ελένη
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής Υποχρεωτικό Μάθημα 3 10 Σιδηροπούλου Τρυφαίνη, Μουσένα Ελένη
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
MΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου – Συμβουλευτική Υποχρεωτικό Μάθημα 3 10 Κουνενού Καλλιόπη
ΜEK.3.2.2.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 10 Φαμέλης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜEK.3.2.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 3 10 Πόλκας Λάμπρος
ΜEK.3.2.2.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 2 5 Ξάνθος Θεόδωρος
ΜEK.3.2.2.4 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 2 5 Κασιμάτη Αικατερίνη, Παπαγεωργίου Ευσταθία
ΜEK.3.2.2.5 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση Μάθημα Επιλογής Υποχρεωτικό 2 5 Φραγκούλης Ιωσήφ
Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
MYK.3.3.1 Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Ικανότητες Υποχρεωτικό Μάθημα 2 8 Χριστοπούλου Αθηνά-Άννα, Παπαγεωργίου Ευσταθία
MYK.3.3.2 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Παρακολούθηση και Εποπτευό- μενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης Υποχρεωτικό Μάθημα 91 22 Δελή Ερμιόνη