Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8 Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη 6 Δρ. Ελένη Μουσένα, Δρ. Μιχαήλ Βιτούλης
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου 6 Δρ. Ελένη Μουσένα
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής 10 Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και Συμβουλευτική ΜΕ 8 Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
ΜΥΚ.3.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Ιωάννης Φαμέλης, Δρ. Λεωνίδας Γομάτος
ΜΥΚ.3.2.3 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων ΜΕ 6  
ΜΥΚ.3.2.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες ΜΕ 10 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Σωτήριος Φόρτης, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Σοπίδου Βαρβάρα
Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΕΚ.3.3.3.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Ιωάννης Φαμέλης, Δρ. Λεωνίδας Γομάτος
ΜΕΚ.3.3.3.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων ΜΕ 6  
ΜΕΚ.3.3.3.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Ευστάθιος Μιχαλόπουλος, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ουρανία Κωνσταντή, Δρ. Σωτήριος Φόρτης
ΜΕΚ.3.3.3.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες ΜΕ 10 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Σωτήριος Φόρτης, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Σοπίδου Βαρβάρα
ΜΥΚ.3.3.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική ΜΕ 6 Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
ΜΥΚ.3.3.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση ΜΕ 8 Δρ. Ιωσήφ Φραγκούλης, Δρ. Γιώτη Λαμπρίνα, Δρ. Ευάγγελος Ανάγνου