Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8 Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη 6 Δρ. Ελένη Μουσένα, Δρ. Μιχαήλ Βιτούλης
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου 6 Δρ. Ελένη Μουσένα
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής 10 Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και Συμβουλευτική 8 Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
ΜΥΚ.3.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 6 Δρ. Ιωάννης Φαμέλης
ΜΥΚ.3.2.3 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων 6  
ΜΥΚ.3.2.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες 10 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης
Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.3.3.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική 6 Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
ΜΥΚ.3.3.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση 8  
ΜΕΚ.3.3.3.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 6 Δρ. Ιωάννης Φαμέλης
ΜΕΚ.3.3.3.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων 6  
ΜΕΚ.3.3.3.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών 6 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης
ΜΕΚ.3.3.3.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες 10 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης