Γ' Εξάμηνο

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και Συμβουλευτική ΜΕ 8 Δρ. Κουνενού Καλλιόπη
ΜΥΚ.3.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Φαμέλης Ιωάννης
ΜΥΚ.3.2.3 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων ΜΕ 6 Δρ. Πόλκας Λάμπρος
ΜΥΚ.3.2.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες ΜΕ 10 Δρ. Κριεμπάρδης Αναστάσιος
Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8 Δρ. Σιδηροπούλου Τρυφαίνη
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη 6 Δρ. Μουσένα Ελένη
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου 6 Δρ. Μουσένα Ελένη
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής 10 Δρ. Σιδηροπούλου Τρυφαίνη, Δρ. Μουσένα Ελένη
Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΕΚ.3.3.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Φαμέλης Ιωάννης
ΜΕΚ.3.3.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων ΜΕ 6 Δρ. Πόλκας Λάμπρος
ΜΕΚ.3.3.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Κριεμπάρδης Αναστάσιος
ΜΕΚ.3.3.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες ΜΕ 10 Δρ. Κριεμπάρδης Αναστάσιος
ΜΥΚ.3.3.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική ΜΕ 6 Δρ. Κουνενού Καλλιόπη
ΜΥΚ.3.3.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση ΜΕ 8 Δρ. Φραγκούλης Ιωσήφ