Πρόγραμμα Σπουδών

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΜΥ.2.1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 8 Δρ. Ευσταθία Παπαγεωργίου, Δρ. Θεόδωρος Καπάδοχος, Δρ. Παναγιώτα Λάλου
ΜΥ.2.2 Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη 8 Δρ. Κλήμης Νταλιάνης, Δρ. Μαρία Μουντρίδου, Δρ. Ιωάννης Κουμπούρος
ΜΥ.2.3 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 8 Δρ. Ερμιόνη Δελή, Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη, Δρ. Ελένη Παπούλη, Δρ. Δέσποινα Ακριώτου, Δρ. Βασίλης Πανόπουλος, Αγγελική Θεοδόση, Δρ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Αθηνά-Άννα Χριστοπούλου
ΜΥ.2.4.1 Γενετική μαθησιακών δυσκολιών 6 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Ευστάθιος Μιχαλόπουλος, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ουρανία Κωνσταντή
ΜΥ.2.4.2 Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης 6 Δρ. Σοφία Ασωνίτου, Δρ. Ιωσήφ Φραγκούλης, Δρ. Ευάγγελος Ανάγνου
ΜΥ.2.4.3 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 6 Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8 Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη 6 Δρ. Ελένη Μουσένα, Δρ. Μιχαήλ Βιτούλης
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου 6 Δρ. Ελένη Μουσένα
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής 10 Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και Συμβουλευτική ΜΕ 8 Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
ΜΥΚ.3.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Ιωάννης Φαμέλης
ΜΥΚ.3.2.3 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων ΜΕ 6  
ΜΥΚ.3.2.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες ΜΕ 10 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης
Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΕΚ.3.3.3.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Ιωάννης Φαμέλης
ΜΕΚ.3.3.3.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων ΜΕ 6  
ΜΕΚ.3.3.3.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης
ΜΕΚ.3.3.3.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες ΜΕ 10 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης
ΜΥΚ.3.3.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική ΜΕ 6 Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
ΜΥΚ.3.3.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση ΜΕ 8 Δρ. Ιωσήφ Φραγκούλης, Δρ. Γιώτη Λαμπρίνα, Δρ. Ευάγγελος Ανάγνου