Πρόγραμμα Σπουδών

Β' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
ΜΥ.2.1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική 8 Δρ. Ευσταθία Παπαγεωργίου, Δρ. Θεόδωρος Καπάδοχος, Δρ. Παναγιώτα Λάλου, Δρ. Ιωάννης Σταματίου
ΜΥ.2.2 Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη 8 Δρ. Κλήμης Νταλιάνης, Δρ. Μαρία Μουντρίδου, Δρ. Ιωάννης Κουμπούρος
ΜΥ.2.3 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη Μέθοδο των Σχεδίων Εργασίας (Project) σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης 8 Δρ. Ερμιόνη Δελή, Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη, Δρ. Ελένη Παπούλη, Δρ. Δέσποινα Ακριώτου, Δρ. Βασίλης Πανόπουλος, Αγγελική Θεοδόση, Δρ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Αθηνά-Άννα Χριστοπούλου
ΜΥ.2.4.1 Γενετική μαθησιακών δυσκολιών 6 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Ευστάθιος Μιχαλόπουλος, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ουρανία Κωνσταντή
ΜΥ.2.4.2 Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων Αγωγής και Εκπαίδευσης 6 Δρ. Σοφία Ασωνίτου, Δρ. Ιωσήφ Φραγκούλης, Δρ. Ευάγγελος Ανάγνου
ΜΥ.2.4.3 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 6 Δρ. Αικατερίνη Κασιμάτη

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές Προσεγγίσεις 8 Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη 6 Δρ. Ελένη Μουσένα, Δρ. Μιχαήλ Βιτούλης
ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών – Δημιουργία Δικτύου 6 Δρ. Ελένη Μουσένα
ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Αποτύπωση και Αξιολόγηση Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής 10 Δρ. Τρυφαίνη Σιδηροπούλου
Κατεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη του παιδιού και Συμβουλευτική ΜΕ 8 Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
ΜΥΚ.3.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Ιωάννης Φαμέλης, Δρ. Λεωνίδας Γομάτος
ΜΥΚ.3.2.3 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων ΜΕ 6  
ΜΥΚ.3.2.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες ΜΕ 10 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Σωτήριος Φόρτης, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Σοπίδου Βαρβάρα
Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΕΚ.3.3.3.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Ιωάννης Φαμέλης, Δρ. Λεωνίδας Γομάτος
ΜΕΚ.3.3.3.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων ΜΕ 6  
ΜΕΚ.3.3.3.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Ευστάθιος Μιχαλόπουλος, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ουρανία Κωνσταντή, Δρ. Σωτήριος Φόρτης
ΜΕΚ.3.3.3.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες ΜΕ 10 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Σωτήριος Φόρτης, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Σοπίδου Βαρβάρα
ΜΥΚ.3.3.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική ΜΕ 6 Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
ΜΥΚ.3.3.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση ΜΕ 8 Δρ. Ιωσήφ Φραγκούλης, Δρ. Γιώτη Λαμπρίνα, Δρ. Ευάγγελος Ανάγνου