Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΕΚ.3.3.3.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Ιωάννης Φαμέλης, Δρ. Λεωνίδας Γομάτος
ΜΕΚ.3.3.3.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων ΜΕ 6  
ΜΕΚ.3.3.3.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών ΜΕ 6 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Ευστάθιος Μιχαλόπουλος, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ουρανία Κωνσταντή, Δρ. Σωτήριος Φόρτης
ΜΕΚ.3.3.3.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι – Μικροδιδασκαλίες ΜΕ 10 Δρ. Αναστάσιος Γ. Κριεμπάρδης, Δρ. Σωτήριος Φόρτης, Δρ. Χαρά Γεωργατζάκου, Δρ. Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Σοπίδου Βαρβάρα
ΜΥΚ.3.3.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του Εφήβου και Συμβουλευτική ΜΕ 6 Δρ. Καλλιόπη Κουνενού
ΜΥΚ.3.3.2 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση ΜΕ 8 Δρ. Ιωσήφ Φραγκούλης, Δρ. Γιώτη Λαμπρίνα, Δρ. Ευάγγελος Ανάγνου