Άδεια Εισόδου Οχήματος

Για την διευκόλυνση σας στην περίπτωση που έχετε αυτοκίνητο μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και να σας εκδοθεί άδεια στάθμευσης αυτοκινήτου στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος.