Άδεια Εισόδου Οχήματος

Για την διευκόλυνση σας στην περίπτωση που έχετε αυτοκίνητο μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και να σας εκδοθεί άδεια στάθμευσης αυτοκινήτου στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αντίγραφο άδειας οδήγησης (δίπλωμα) διπλής όψεως
  2. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας διπλής όψεως
  3. Στην περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι στο όνομα σας τότε θα πρέπει να καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνετε ότι: «το με αριθμό πινακίδας ______ ΙΧ ανήκει στον ____________ και το χρησιμοποιώ για τη μετακίνηση μου στο ΠΑΔΑ Αθήνας». Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης βρίσκεται στην παραπάνω πλατφόρμα.