Άδεια Εισόδου Οχήματος

Για την διευκόλυνση σας, στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας προς ή από το Πα.Δ.Α., μπορείτε να καταθέσετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εκδοθεί άδεια στάθμευσης του αυτοκινήτου στον προαύλιο χώρο του Ιδρύματος.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αντίγραφο και των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (διπλώματος)
  2. Αντίγραφο και των δύο όψεων της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος/αυτοκινήτου
  3. Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δεν είναι στο όνομα σας, καλείστε να καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνετε ότι: «το με αριθμό πινακίδας ______ ΙΧ ανήκει στον ____________ και το χρησιμοποιώ για τη μετακίνηση μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες (εκτός από το e-mail)

Σε περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας δνε είναι στο όνομά σας τότε θα καταθέσετε υπέυθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986).