Γλώσσα διδασκαλίας

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην Ελληνική. Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης και στα Αγγλικά.