Η’ Κύκλος

ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ” – Η’ ΚΥΚΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΜΥ.2.4)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 11:00-13:00 Βασικές αρχές Γενετικής – Προσδιορισμός φύλου. Μελέτη των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου.
13:00-15:00 Όταν τα Γονίδια λένε …. Μάθημα   – Εισαγωγή στον Καρυότυπο
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Αντιγραφή του γονιδιώματος.
12:00-14:00 Μεταλλάξεις και επιδιόρθωση DNA.
14:00-16:00 Άσκηση: Καρυότυπος (ομάδα Α΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 10:00-12:00  Απλότυποι, γενετική σύνδεση και ανασυνδυασμός.
12:00-14:00 Μοριακή φυλογενετική.
14:00-16:00 Άσκηση: Καρυότυπος (ομάδα Β΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Γενετική μαθησιακών δυσκολιών – Κληρονομικότητα – Turner.
12:00-14:00 Αυτισμός – Γενετική – Εμβόλια.
14:00-16:00 Άσκηση: Καρυότυπος (ομάδα Γ΄)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023 10:00-12:00 Μαθησιακές δυσκολίες – Ορισμοί – Βασικές Έννοιες.
12:00-14:00 Παραδείγματα μαθησιακών δυσκολιών.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΜΑΪΟΥ 2023 10:00-12:00 Δυσκολίες μαθηματικού λόγου.
12:00-14:00 Δυσκολίες λόγου και ομιλίας & Δέκα (10) δυσκολίες γραπτού λόγου. Άλλες δυσκολίες – οπτικο-κινητικές διαταραχές
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –   Η΄ ΚΥΚΛΟΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΜΥ.2.3)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: Δρ. ΕΡΜΙΟΝΗ ΔΕΛΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2023 Εισαγωγικές τοποθετήσεις. Το πλαίσιο του μαθήματος.
17:00-19:00 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη μέθοδο των Σχεδίων εργασίας (Project), σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-19:00 Διαφοροποιημένη διδασκαλία.
Αρχές, Είδη, Στρατηγικές/Μέθοδοι, Εργαλεία, Διαβαθμισμένες Εργασίες & τελικά προϊόντα.
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Διαφοροποίηση περιεχομένου και διδακτικής διαδικασίας με βάση τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών/μαθητριών.
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική και οργανωτική διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο τάξης μικτής ικανότητας.
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Εργαστήριο
19:00-21:00 Ενημέρωση για την εργασία του μαθήματος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Δημιουργικές προσεγγίσεις και τεχνικές Ευαισθητοποίησης στην διαφορετικότητα, στο σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον: Το Παράδειγμα του ‘Diversity Dolls’ Project.
19:00-21:00 Διακειμενικές και Διεικονικές προσεγγίσεις των έργων τέχνης σε πεδία εφαρμογής.
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –   Η΄ ΚΥΚΛΟΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ΜΥ.2.1)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΜΑΪΟΥ 2023 10:00-12:00 Ποιοτική Μεθοδολογία στην Εκπαιδευτική Έρευνα.
12:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΜΑΪΟΥ 2023 10:00-12:00 Εισαγωγή στη Στατιστική (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητές, μέθοδοι δειγματοληψίας).
12:00-14:00 Περιγραφική Στατιστική: πίνακες συχνοτήτων δεδομένων, διαγράμματα, μέτρα θέσης, μέτρα διασποράς.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Έλεγχοι υποθέσεων – διαστήματα εμπιστοσύνης (t-test).
12:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Εργαστήριο Στατιστικού Λογισμικού.
12:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Μη παραμετρικοί έλεγχοι (έλεγχος Χ2).
12:00-14:00
ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 10:00-12:00 Εργαστήριο Στατιστικού Λογισμικού.
12:00-14:00
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”    –      Η΄ ΚΥΚΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΜΕΥ.2.2.1) & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Τ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΜΕΥ.2.2.2)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΜΟΥΝΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΜΕΥ.2.2.1 ΜΕΥ.2.2.2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 17:00-21:00 Α. Ψηφιακές τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση
Β. Χρήση και σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 17:00-21:00 Αναδυόμενες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (Τεχνητή Νοημοσύνη, Συστήματα Συστάσεων, Κοινωνική Υπολογιστική) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών & Ειδική Αγωγή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 17:00-21:00 Εργαλεία/εφαρμογές Web 2.0 και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση Εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα για την Ειδική Αγωγή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 17:00-21:00 Εκπαιδευτικός σχεδιασμός  on line μαθημάτων. Α. Τεχνολογίες ανάγνωσης για άτομα με Δυσλεξία
Β. Εφαρμογές μικτής πραγματικότητας για υποστήριξη κωφών και βαρηκόων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-21:00 Εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης & Εργαλεία/Εφαρμογές Web 2.0 (εργαστήριο). Κοινωνικά ρομπότ και η αξιοποίησή τους στη Συνεκπαίδευση/Συμπερίληψη και την Ειδική Αγωγή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-21:00 Εργαλεία δημιουργίας online αξιολογήσεων και ερωτηματολογίων (εργαστήριο). Συναισθηματική Υπολογιστική και Φορετές Συσκευές στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής.