Ειδίκευση “Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” 2022-2023

ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –   Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜEK.3.2.2.2)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ & ΠΟΛΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Δρ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 11:00-13:00 Οι διεθνείς επιστημονικές αναζητήσεις στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακά μέσα.
13:00-15:00 Οι ανακλάσεις των διεθνών επιστημονικών αναζητήσεων στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακά μέσα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 11:00-13:00 Μοντέλα χρήσης των ψηφιακών μέσων στη διδακτική της γλώσσας.
13:00-15:00 Ταξινομήσεις και κατηγορίες ψηφιακών μέσων και περιβαλλόντων στη διδακτική της γλώσσας.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 11:00-13:00 Επιλογές γλωσσικής εκπαίδευσης με ψηφιακά μέσα: Λόγοι, γνώσεις, γραμματισμοί, διδακτικές πρακτικές, ταυτότητες. 
13:00-15:00 Τα ψηφιακά μέσα ως  περιβάλλοντα εργασίας, ως μέσα πρακτικής και κριτικού γραμματισμού.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 11:00-13:00 Web 2.0, διαδραστικά συστήματα,  αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων, συνεργατικές πλατφόρμες και περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, MOOC, διαδικτυακές κοινότητες
13:00-15:00 Εφαρμογές  με τεχνολογίες Web 2.0, αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων, συνεργατικές πλατφόρμες και περιβάλλοντα παραγωγής λόγου, MOOC, διαδικτυακές κοινότητες.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023 11:00-13:00 Εκπαιδευτικός σχεδιασμός στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακά μέσα: Λόγοι και Πολυγραματισμοί – Εγγράμματες ταυτότητες.
13:00-15:00 Παραδείγματα σχεδιασμού δραστηριοτήτων και μικρο-σεναρίων στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακά μέσα
ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΜΑΪΟΥ 2023 11:00-13:00 Αξιολόγηση δραστηριοτήτων και μικρο-σεναρίων στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακά μέσα: Κριτική Ανάλυση Λόγου.
13:00-15:00 Εφαρμογές στην αξιολόγηση δραστηριοτήτων και μικρο-σεναρίων στη διδακτική της γλώσσας με ψηφιακά μέσα.
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –   Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΜEK.3.2.2.4)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΜΑΪΟΥ 2023 11:00-13:00  
13:00-15:00  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 11:00-13:00  
13:00-15:00  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 11:00-13:00  
13:00-15:00  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 11:00-13:00  
13:00-15:00  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 11:00-13:00  
13:00-15:00  
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 11:00-13:00  
13:00-15:00  
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –                     Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΕΚ.3.2.2.3)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 11:00-13:00 Βασικές έννοιες των Βιοϊατρικών Επιστημών. Η επιστήμη και οι πηγές της 
13:00-15:00 Η θέση των Βιοϊατρικών Επιστημών ανάμεσα στις Επιστήμες: Διδακτικές προεκτάσεις
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 11:00-13:00 Από τη Μνήμη στους Εννοιολογικούς Χάρτες. 
13:00-15:00 Χάρτης εννοιών ως εργαλείο έρευνας και διδασκαλίας: Εισαγωγή – Εφαρμογές
ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 11:00-13:00 Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η χρήση του στη διδασκαλία των βιολογικών μαθημάτων. 
13:00-15:00 Μάθηση μέσω Διερεύνησης και Διδακτική Βιοϊατρικών Επιστημών στον αστερισμό του Εποικοδομητισμού
ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 11:00-13:00 Η διεπιστημονικότητα στις επιστήμες ζωής. 
13:00-15:00 Η έρευνα στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΪΟΥ 2023 11:00-13:00 Εξέλιξη και διδασκαλία των Βιοϊατρικών Επιστημών.
13:00-15:00 Παρουσίαση ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων. 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΜΑΪΟΥ 2023 11:00-13:00 Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις: Ομαδοκεντρική Διδασκαλία, Ανακαλυπτική μέθοδος, Επίλυση προβλήματος, 
13:00-15:00 Μέθοδος project στις Βιοϊατρικές Επιστήμες – Παραδείγματα. Εξοικείωση με την βιβλιογραφική αναζήτηση μέσω Internet. Πηγές- Εργαλεία
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ” –  Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ “ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜEK.3.2.2.1)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-17:15  
17:15-21:00  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00  
19:00-21:00  
    ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00    
19:00-21:00    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00    
19:00-21:00    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00    
19:00-21:00    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 17:00-19:00    
19:00-21:00    
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”  –  Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)      
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΜEK.3.2.2.5)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Αλληλογνωριμία-Διαμόρφωση μαθησιακού συμβολαίου- Εισαγωγή στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Η επικοινωνία ως μέσο ανάπτυξης ομαδικού κλίματος στην εκπαίδευση ενηλίκων
ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόμενων- Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
ΣΑΒΒΑΤΟ, 29  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Εμπόδια Μάθησης Ενηλίκων Εκπαιδευόμενων. Θεωρίες μάθησης ενηλίκων
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6  ΜΑΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Βιωματική μάθηση- συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΜΑΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Η ανάπτυξη του θεσμού των ΣΔΕ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων
ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΜΑΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Η δυναμική της ομάδας στην εκπαίδευση ενηλίκων
ΣΑΒΒΑΤΟ, 27  ΜΑΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Η συμβολή  της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων- Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
ΣΑΒΒΑΤΟ, 10  ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική ως διάσταση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων – Η Μαθητεία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17  ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Η αξιοποίηση του mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων
ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 09:00-11:00 Ψηφιακά περιβάλλοντα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων
ΔΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ”   –   Ζ΄ ΚΥΚΛΟΣ (ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023
ΜΑΘΗΜΑ: ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ                         (MΥΚ.3.2.1 – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΝΕΝΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού . Ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου. Ψυχοδυναμικές αλληλεπιδράσεις
19:00-21:00 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εφήβου. Ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου. Ψυχοδυναμικές αλληλεπιδράσεις
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Συμβουλευτική οικογένειας-Δεξιότητες συμβουλευτικής
19:00-21:00 Συμβουλευτική οικογένειας-Δεξιότητες συμβουλευτικής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 17:00-19:00 Στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
19:00-21:00 Στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-19:00 Ψυχολογία της Επικοινωνίας. Η παρενόχληση ως συγκρουσιακή επικοινωνία
19:00-21:00 Ψυχολογία της Επικοινωνίας. Η παρενόχληση ως συγκρουσιακή επικοινωνία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-19:00 Επαγγελματική ανάπτυξη παιδιών σχολικής ηλικίας. Δεξιότητες συμβουλευτικής // Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εφήβων 
19:00-21:00 Δεξιότητες συμβουλευτικής // Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εφήβων 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2023 17:00-19:00 Προβλήματα και διαταραχές παιδιών/ Προβλήματα και διαταραχές εφήβων
19:00-21:00 Προβλήματα και διαταραχές παιδιών/ Προβλήματα και διαταραχές εφήβων