Δ’ Κύκλος – Ειδίκευση: Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑ: Πρακτική Άσκηση Μέρος II – Παρακολούθηση και Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: ΔΕΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 10:00-14:00 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας (εργαλεία, μέθοδοι, προγράμματα): Χαρισματικά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
ΣΑΒΒΑΤΟ, 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 14:00-16:00 Διαταραχές Αισθητηριακής Επεξεργασίας: Τροποποιήσεις & Προσαρμογές στην γενική τάξη
ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 10:00-14:00 Ορισμός και αίτιο-παθογένεια των μαθησιακών διαταραχών
Γενικευμένες και Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: από τη θεωρία στην πράξη
ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10:00-14:00 Μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): κατανοώντας τον αυτισμό στο γενικό σχολείο. Προκλήσεις, ανάγκες, παρεμβάσεις (1)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10:00-14:00 Μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): κατανοώντας τον αυτισμό στο γενικό σχολείο. Προκλήσεις, ανάγκες, παρεμβάσεις (2)
Ενσωματωμένες Ομάδες Παιχνιδιού: Θεωρητικό υπόβαθρο & πρακτική εφαρμογή στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας  ειδικού και γενικού σχολείου
ΣΑΒΒΑΤΟ, 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10:00-14:00 Συμπεριφορά και θέματα κοινωνικής προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Εφαρμογές στην σχολική καθημερινότητα.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10:00-14:00 Βασικά στοιχεία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αλλοδαπών μαθητών
Καθολικός σχεδιασμός στη μάθηση και Νέες Τεχνολογίες: Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021 – Δράσεις της πληροφορικής