ΣΤ’ κύκλος

ΜΑΘΗΜΑ: Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Σχέδια Εργασίας (Project) και Υλοποίηση Προγραμμάτων Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΔΕΛΗ ΕΡΜΙΟΝΗ, Δρ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Εισαγωγή – Το πλαίσιο του μαθήματος
19:00-21:00 Παροχή ίσων ευκαιριών για μάθηση σε όλους
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Διαφοροποιημένη διδασκαλία
19:00-21:00 Αρχές, Είδη, Στρατηγικές/Μέθοδοι, Εργαλεία, Διαβαθμισμένες Εργασίες & τελικά προϊόντα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Διαφοροποίηση περιεχομένου και διδακτικής διαδικασίας με βάση τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών/μαθητριών
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 17:00-19:00 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική και οργανωτική διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο τάξης μικτής ικανότητας
19:00-21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 ΜΑΪΟΥ 2022 17:00-19:00 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων με τη μέθοδο των Σχεδίων εργασίας (Project), σε πλαίσια αγωγής και εκπαίδευσης – Ολοκλήρωση του μαθήματος / Ανατροφοδότηση
19:00-21:00
ΜΑΘΗΜΑ: Γενετική Αναπτυξιακών Διαταραχών
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 10:00-12:00 Όταν τα Γονίδια λένε …. Μάθημα
12:00-14:00 Βασικές αρχές Γενετικής – Προσδιορισμός φύλου. Μελέτη των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου
ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 10:00-12:00 Αντιγραφή του γονιδιώματος
12:00-14:00 Μεταλλάξεις και επιδιόρθωση DNA
ΣΑΒΒΑΤΟ, 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 10:00-12:00  Απλότυποι, γενετική σύνδεση και ανασυνδυασμός
12:00-14:00 Μοριακή φυλογενετική
ΣΑΒΒΑΤΟ, 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022   Γενετική μαθησιακών δυσκολιών – Κληρονομικότητα – Turner
  Αυτισμός – Γενετική – Εμβόλια
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 10:00-12:00 Δυσκολίες μαθηματικού λόγου
12:00-14:00 Δυσκολίες λόγου και ομιλίας & (10) Δυσκολίες γραπτού λόγου. Άλλες δυσκολίες – οπτικο-κινητικές διαταραχές
ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΜΑΪΟΥ 2022 10:00-12:00 Μαθησιακές δυσκολίες – Ορισμοί – Βασικές Έννοιες
12:00-14:00 Παραδείγματα μαθησιακλών δυσκολιών
ΜΑΘΗΜΑ: Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη &
Εφαρμογές των Τ.Π.Ε. και της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών/-τριών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (μαθήματα επιλογής)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΜΟΥΝΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
  ΜΕΥ.2.2.1 ΜΕΥ.2.2.2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 ΜΑΪΟΥ 2022 17:00-21:00 Α. Ψηφιακές τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση
Β. Χρήση και σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων
Α. Ψηφιακές τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση
Β. Χρήση και σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών σεναρίων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΜΑΪΟΥ 2022 17:00-21:00 Εργαλεία/εφαρμογές Web 2.0 και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών & Ειδική Αγωγή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 ΜΑΪΟΥ 2022 17:00-21:00 Αναδυόμενες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (Τεχνητή Νοημοσύνη, Συστήματα Συστάσεων, Κοινωνική Υπολογιστική) Εκπαιδευτικά λογισμικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα για την Ειδική Αγωγή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 17:00-21:00 Εκπαιδευτικός σχεδιασμός  on line μαθημάτων Α. Τεχνολογίες ανάγνωσης για άτομα με Δυσλεξία
Β. Εφαρμογές μικτής πραγματικότητας για υποστήριξη κωφαλάλων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 17:00-21:00 Εργαλεία εννοιολογικής χαρτογράφησης & Εργαλεία/Εφαρμογές Web 2.0 (εργαστήριο) Κοινωνικά ρομπότ και η αξιοποίησή τους στη Συνεκπαίδευση/Συμπερίληψη και την Ειδική Αγωγή
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 17:00-21:00 Εργαλεία δημιουργίας online αξιολογήσεων και ερωτηματολογίων (εργαστήριο) Συναισθηματική Υπολογιστική και Φορετές Συσκευές στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής
ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΜΑΪΟΥ 2022 10:00-14:00 Ποιοτική Μεθοδολογία στην  Έρευνα 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΪΟΥ 2022 10:00-14:00 Εργαστήριο Στατιστικού Λογισμικού 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 28 ΜΑΪΟΥ 2022 10:00-12:00 Εισαγωγή (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητές, μέθοδοι δειγματοληψίας). 
12:00-14:00 Περιγραφική Στατιστική: πίνακες συχνοτήτων δεδομένων, διαγράμματα, μέτρα θέσης, μέτρα διασποράς.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10:00-14:00 Έλεγχοι υποθέσεων – διαστήματα εμπιστοσύνης (t-test)
ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10:00-14:00 Εργαστήριο Στατιστικού Λογισμικού 
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10:00-14:00 Μη παραμετρικοί έλεγχοι (έλεγχος Χ2)