Υποδοχή Φοιτητών 2017

Το φωτογραφικό υλικό είναι ευγενική χορηγία του Καράμπελα Κωνσταντίνου.

Τον Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του στην εκδήλωση.