Φωτογραφικό υλικό από την Τελετή Καθομολόγησης του Α’ κύκλου σπουδών