Παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών Φοιτητών Α΄ Κύκλου

Παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών Φοιτητών Α΄ Κύκλου

Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τη διπλωματική εργασία τους και επιθυμούν να παρουσίασουν ΠΡΙΝ την προγραμματισμένη ημερομηνία του Ιουνίου (28-29 Ιουνίου 2019), παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τον επιβλέποντα Α΄ σχετικά με την άμεση διόρθωση του τελικού κειμένου.

Έπειτα να ανεβάσουν το τελικό κείμενο στην ειδική πλατφόρμα του moodle (και στους δύο επιβλέποντες) μέχρι την Τετάρτη 08 – 05 – 2019.

Ύστερα από την έγκριση των επιβλεπόντων Καθηγητών, η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαίου 2019, ώρα 11:00 στην Πανεπιστημιούπολη 1, αίθουσα Κ4-111.

Για τους υπόλοιπους φοιτητές του Α΄ κύκλου οι ημερομήνιες παραμένουν έτσι όπως έχουν οριστεί από το αρχικό χρονοδιάγραμμα και εμφανίζονται στην ειδική πλατφόρμα του moodle.

Με εκτίμηση

Α. Κριεμπάρδης