Πρόσκληση Φοιτητών 2ου Κύκλου

Πρόσκληση Φοιτητών 2ου Κύκλου

Καλούνται οι φοιτητές του 2ου Κύκλου του ΔΠΜΣ για ενημέρωση της Πρακτικής Άσκησης την Παρασκευή 04-10-2019 και ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο τελετών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής [Πανεπιστημιούπολη 1]. Στις 18:30 θα γίνει η παρουσίαση των φορέων της Πρακτικής Άσκησης.