Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας

Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας

Αγαπητοί φοιτητές,

το μάθημα του Α΄ εξαμήνου, Γ΄ κύκλος φοιτητών, Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας θα εξεταστεί με την τελική παράδοση εργασίας με θέμα: “Η προσωπικότητα υπό το πρίσμα της ψυχαναλυτικής θεωρίας και της υπαρξιακής θεωρίας. Ομοιότητες και διαφορές.”

Το βοηθητικό υλικό του μαθήματος είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο: https://eclass.uniwa.gr/modules/document/?course=DML109

Η εργασία θα αναρτηθεί από τους φοιτητές μέχρι και το Σάββατο 13-07-2019 και ώρα 23:20 στο σύνδεσμο: https://eclass.uniwa.gr/modules/work/index.php?course=DML109 

Υπάρχει η δυνατότητα να αναρτηθεί η εργασία κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου μέχρι και το Σάββατο 07-09-2019 και ώρα 11:00 στο σύνδεσμο: https://eclass.uniwa.gr/modules/work/index.php?course=DML109&id=8198

Η Συντονίστρια του Μαθήματος

Κ. Κουνενού

Καθηγήτρια