Θερινή διακοπή λειτουργίας της γραμματείας του ΔΠΜΣ

Θερινή διακοπή λειτουργίας της γραμματείας του ΔΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμματεία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” θα παραμείνει κλειστή από τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020 έως την Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020.
 
Με εκτίμηση,
Γραμματεία του ΔΠΜΣ