Πιστοποίηση επάρκειας γνώσης Η/Υ για τους φοιτητές του ΔΠΜΣ αναγνωρίσιμη από τον ΑΣΕΠ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ με Τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» στηv υπ΄ αριθμ. 1/17-5-2017 Συνεδρίαση της λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την έκδοση παραρτήματος από τον ΑΣΕΠ με ημερομηνία 22-1-2016 που αφορά στη ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, Περίπτωση 3,
 2. Τα περιγράμματα των κοινών μαθημάτων και για τις δύο κατευθύνσεις:
  •  ΜΥY.1.2. «Εκπαίδευση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»,
  • ΜΥY.2.3. «Εφαρμογές Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»,
 3. Το περίγραμμα του υποχρεωτικού μαθήματος της κατεύθυνσης «Προσχολικής Αγωγής»:
  • ΜΥΚ.3.1.2. «Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην Παιδαγωγική Πράξη»,
 4. Τα περιγράμματα των μαθημάτων επιλογής της κατεύθυνσης «Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»:
  • ΜΕΚ.3.2.3. «Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Β/θμιας»,
  • ΜΕΚ.3.2.4. «Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Β/θμιας»,
  • ΜΕΚ.3.2.5. «Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Α/θμιας»,
  • ΜΕΚ.3.2.6. «Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων Α/θμιας»,


αποφάσισε ομόφωνα ότι:

 1. Τα ανωτέρω μαθήματα εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθώντας επιτυχώς τέσσερα από τα ανωτέρω μαθήματα, ύστερα από αίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση από το ΔΠΜΣ για επάρκεια στη ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ που αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.

 

Η Πρόεδρος της ΕΔΕ και Δ/ντρια του ΔΜΠΣ

Ευσταθία Παπαγεωργίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 


Μπορείτε να πατήσετε εδώ για τον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Το έγγραφο βρίσκεται στη κατηγορία «Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ» -> «Ειδικό Παράρτημα (Α1)  – Ημ. Εκδ. 22/01/2016»