Δρ. Μιχαήλ Βιτούλης

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vitoulis@bc.teithe.gr

Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντ.: “Ψηφιακή Παιδαγωγική και Δημιουργική Σκέψη”
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας Παιδιών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.
του προγράμματος “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη”


Βιογραφικό Σημείωμα