Δίδακτρα

Τα συνολικά δίδακτρα και για τα 2 (δύο) Ακαδημαϊκά Έτη φοίτησης ανέρχονται σε €3.500.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

α) Σε (4) τέσσερις δόσεις ως εξής: πρώτη δόση €950 με την εγγραφή, δεύτερη δόση €850 με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, τρίτη δόση €850 με την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και τέταρτη δόση €850 με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.

β) Σε (20) είκοσι άτοκες δόσεις των €175 με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.