Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση με “Skype for Business”

Το Μεταπτυχιακό αξιοποιεί πλήρως τις νέες τεχνολογίες κάνοντας χρήση, εκτός των άλλων, της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Skype for Business ώστε κατά περίπτωση να μην χάνετε τις διαλέξεις παρακολουθώντας το μάθημα μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας.

Οδηγίες χρήσης για την εγκατάσταση και τη σύνδεση στην πλατφόρμα (ενημερωμένο)

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις