Δρ. Ελένη Καινούργιου

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου


Η κα Ελένη Καινούργιου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση βρεφονηπιοκόμων» στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Βασικοί τίτλοι σπουδών
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πτυχίο Τμήματος Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (νυν Προσχολικής Αγωγής)
Πτυχίο της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Διδάκτωρ Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Master της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. με ειδίκευση «Σπουδές στην Εκπαίδευση»

Επαγγελματική – Διδακτική δραστηριότητα
Από το 2016 τακτική Επίκ. Καθηγήτρια με Γνωστικό Αντικείμενο «Παιδαγωγική στην Προσχολική ηλικία» στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και το 2017 έγινε μεταβολή του Γνωστικού της Αντικειμένου από «Παιδαγωγική στην Προσχολική ηλικία» σε «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση βρεφονηπιοκόμων».
Καθηγήτρια Εφαρμογών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (πρώην Βρεφονηπιοκομίας) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου(2009-2016)
Διετέλεσε Εργαστηριακός Συνεργάτης με απόσπαση από την Β/θμια Εκπ/ση στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής(πρώην Βρεφ/μίας) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου(2003-2009)
Εργάστηκε στην  Β/θμια Εκπαίδευση ως Καθηγήτρια του κλάδου ΠΕ 18.33 Βρεφονηπιοκομίας  (1997-2009)
Εργάστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση(1986-1997)
Διετέλεσε Εργαστηριακός Συνεργάτης ως Επόπτρια Καθηγήτρια σπουδαστών/τριών στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ιωαννίνων(1999-2005)

Αυτοδύναμη  διδασκαλία  θεωρητικών  μαθημάτων  του  Τμήματος  Προσχολικής  Αγωγής:
Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής, Προσχολική Παιδαγωγική, Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι & ΙΙ, Διαπολιτισμική Αγωγή, Παιδαγωγικό Υλικό, Προσχολική Αγωγή & Η/Υ, Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής.

Διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής: Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Ι &ΙΙ, Διαπολιτισμική Αγωγή, Σύγχρονες Τάσεις Προσχολικής Αγωγής.

Έχει επιμεληθεί πολλούς συλλογικούς τόμους με θεματικές στην έρευνα αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας και στα προγράμματα εκπαίδευσης παιδαγωγών προσχολικής αγωγής .

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Προσχολική Παιδαγωγική και Μεθοδολογικές-Διδακτικές προσεγγίσεις, στη Συνεργασία και Επικοινωνία γονέων-παιδαγωγών, Διαπολιτισμικότητα, Ποιοτικά Προγράμματα προσχολικής αγωγής και Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Πολιτική.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά- ευρωπαϊκά προγράμματα ως επιστημονικά υπεύθυνη και ως ερευνήτρια. Έχει δημοσιεύσει πολλές ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.