Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση

Κωδικός Μαθήματος:

ΜEK.3.2.2.5

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Ώρες:

Ε

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Δρ. Φραγκούλης Ιωσήφ