Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακού
Ξενοφών Παπαγεωργίου – Σπυρίδων Μητρόπουλος

E-mail: secedutech@uniwa.gr
Τηλέφωνο: 210-538-5373
Κτίριο Κ10 – ΣΤΕΦ, 1ος Όροφος, Γραφείο Ευσταθίας Παπαγεωργίου

Διευθύντρια ΔΠΜΣ
Ευσταθία Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 210-538-5373
Κτίριο Κ10 – ΣΤΕΦ, 1ος Όροφος, Γραφείο Ευσταθίας Παπαγεωργίου

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1 – Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο,
Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση

 

Πιστοποίηση Η/Υ Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί να το προτιμήσω;