Επικοινωνία

Γραμματεία Μεταπτυχιακού
E-mail: secedutech@uniwa.gr
Τηλέφωνο: 210-538-5373
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
Κτίριο Κ10 – ΣΤΕΦ, 1ος Όροφος

Διευθύντρια ΔΠΜΣ
Ευσταθία Παπαγεωργίου
Τηλέφωνο: 210-538-5373
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω,
Κτίριο Κ10 – ΣΤΕΦ, 1ος Όροφος

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 122 43
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων”